به فروشگاه نیکان تجهیز خوش آمدید. قیمت های سایت به روز می باشد.

نیکان تجهیز نیرو آریا
تماس سریع
حالت شب
تماس سریع

روش سایزینگ و انتخاب کابل

 

cable
سیم و کابل

برای سایزینگ کابل و انتخاب سیم و کابل با استفاده از روش  محاسباتی  می توان مناسب ترین سیم و کابل را با توجه به مسائل استاندارد و اقتصادی انتخاب نمود.

  • بطور کلی نمیتوانیم از هر سیم و یا کابلی برای هر کاربردی استفاده کنیم، چرا که هادی ها با توجه به سطح مقطع خود قادر به عبور جریان مجازی هستند که اگر جریان عبوری از حد قابل تحمل آنها فراتر رود مسائل و خطرات جبران ناپذیری به بار خواهند آورد.

بنابراین برای انتخاب سیم و کابل مناسب باید مشخصات ذیل بطور کامل محاسبه گردد:

  • الف ) جریان بار که همواره باید  کمتر از حداکثر جریان مجاز هادی باشد.
  • ب ) افت ولتاژ که همواره باید کمتر از مقدار افت ولتاژ مجاز باشد.
  • ج ) درجه حرارت محیط 
  • د ) مقاومت الکتریکی هادی که به جنس هادی بستگی دارد
  1. محاسبه مقدار جریان مصرفی دستگاه

معمولا توان دستگاه و همچنین ضریب توان آن به عنوان مشخصات فنی دستگاه روی پلاک آن حک می گردد و لذا می توان با استفاده از روابط زیر جریان مصرفی دستگاه را محاسبه نمود:

         I=P/√3ÍU.COSФ سیستم سه فاز

                  I=P / U.COSФسیستم تکفاز

  I=P/Uسیستم جریان مستقیم

I= جریان مصرفی برحسب آمپر

U= ولتاژ شبکه برحسب ولت

P= توان دستگاه برحسب وات

COSФ= ضریب توان دستگاه

  • محاسبه جریان کابل مورد نیاز

جریان مجاز واقعی کابل را می توان از رابطه زیر محاسبه کرد

IC=I / F.K

که در آن :

IC = جریان مجاز واقعی کابل

I = جریان بار

K= ضریب تصحیح تعدد کابل ها ( مطابق جدول شماره یک )

F= ضریب تصیح حرارت طبق رابطه :

 F=√ (70-T)/50برای کابل کشی زمینی

 F=√(70-T)/40برای کابل کشی هوایی

جدول شماره یک

  •  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تعداد کابل در کانال
0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.64 0.68 0.75 0.82 1 ضریب K
  • انتخاب سطح مقطع

در این مرحله با توجه به نوع کابل مورد نیاز و جریان مجاز محاسبه شده سطح مقطع مورد نیاز را انتخاب می کنیم

  • محاسبه افت ولتاژ کابل

اگر در مرحله قبل کابلی با سطح مقطع S را انتخاب کرده باشیم میتوان درصد افت ولتاژ را با استفاده از روابط زیر محاسبه نمود

 ΔU%=((L.P)/(U 2 .S))×1.786درصد افت ولتاژ در سیستم سه فاز ( هادی از جنس مس)

 ΔU%=((L.P)/(U 2 .S))×2.857درصد افت ولتاژ در سیستم سه فاز ( هادی از جنس آلومینیوم)

 ΔU%=((2L.P)/(U 2 .S))×1.786درصد افت ولتاژ در سیستم تکفاز و جریان مستقیم ( هادی از جنس مس)

که در آنها:

L= طول کابل برحسب متر

P= توان مصرفی برحسب وات

U =ولتاژ شبکه برحسب ولت

S = سطح مقطع کابل برحسب میلی متر مربع

اگر دصد افت ولتاژ محاسبه شده بیش از حد مجاز ( معمولا 1.5 درصد برای مصرف کنند های تکفاز و 3 درصد برای مصرف کندد های سه فاز) باشد لازم است کابل با سطح مقطع بزرگتر از انتخاب قبلی در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاری:

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی دسترسی

به فروشگاه نیکان تجهیز خوش آمدید. قیمت های سایت به روز می باشد.

کپی رایت 1401 نیکان تجیز نیرو

طراحی و اجرا

فهرست خدمات

فهرست محصولات