شرکت theben در سال 1925 در کشور آلمان فعالیت خود را شروع کرد از جمله محصولات این برند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تایمر روزانه آنالوگ sul 181
  • تایمر 24 ساعته آنالوگ تابلویی sul 189
  • ساعت فرمان آنالوگ روزانه تابلویی sul 169
  • تایمر دیفراست تبن sul 169 و یا ساعت فرمان 24 ساعته
  • تایمر دیجیتال هفتگی 601
  • تایمر هفتگی دو کاناله 602
  • ساعت نجومی selecta 170 top3

منو اصلی