به فروشگاه نیکان تجهیز خوش آمدید. قیمت های سایت به روز می باشد.

نیکان تجهیز نیرو آریا
تماس سریع
حالت شب
تماس سریع

دیود برد چیست ؟ لزوم استفاده ازآن برای تست چراغ سیگنال

در تابلوهای الکتریکی هر حالت کاری و خطا بوسیله یک چراغ سیگنال مشخص منیشود،در تاسیسات مهم و حساس و جاهایی که تعدا لامپ های سیگنال زیاد میباشد از دیود برد یا  استفاده میشود. باید این نکته را مد نظر داشت که تمام چراغ های سیگنال بصورت مشترک سیم بندی شده و به یک شستی یا پوش باتن متصل گردند، با فشردن پوش باتن تست صرف نظر از حالت مدار و بدون بروز اتصال کوتاه تمام چراغ های سیگنال روشن شده و از سالم بودن آنها اطمینان پیدا میکنیم

نحوه اتصال برد دیود در مدار

هدف از قرار دادن آن  جهت جلوگیری از برداشت اشتباه به علت سوختگی در چراغ های سیگنال بوده و بصورت دوره ای انجام میشود.در شکل زیر از دو واحد تست در کنار لامپ های سیگنال H1 و H2 استفاده شده است.اگر شستی S1 بسته شود لامپ سیگنال H1 و درصورتی که شستی S2 فشار داده شود چراغ سیگنال H2 روشن خواهد شد.پوش باتن S3 مربوط به به تست چراغ سیگنال میباشد و اگر این شستی فشرده شود با استفاده از واحد های تست هر دو سیگنال برق دار و در صورت سالم بودن روشن میشوند.

منوی دسترسی

به فروشگاه نیکان تجهیز خوش آمدید. قیمت های سایت به روز می باشد.

کپی رایت 1401 نیکان تجیز نیرو

طراحی و اجرا

فهرست خدمات

فهرست محصولات