میکروسوئیچ در صنعت برق تجهیزاتی هستند که در داخل تابلو های الکتریکی به خصوص در

قسمت مدار فرمان کاربرد فراوان دارند. لیمیت سوئیچ  درواقع کلیدی است که با فشار و یا

حرکت ، یا ضربه مکانیکی تحریک می شود و عمل قطع و وصل و یا فرمان را انجام میدهد.این

وسیله نوعی کلید محدود کننده  میباشد که در مدارات فرمان مورد استفاده قرار می گیرد و به نام

کلید محدود کننده ی مکانیکی نیز شناخته می شود. به طور معمول یک مکانیسم فنری ، به

سرعت عملکرد میکروسوئیچ  کمک می کند و با تحریک آن عمل مکانیکی مورد نیاز برای تغییر

وضعیت کنتاکت ها انجام خواهد شد. انواع میکروسوئیچ یک طرفه و دوطرفه،لیمت سوئیچ

اهرمی و قرقره ای،میکرو سوئیچ غلطکی ،فشاری،پیستونه ای و آنتنی

منو اصلی