سفارش شما با موفقیت دریافت شد.

توجه: جهت ثبت نهایی سفارش، لطفاً مبلغ سفارش را به صورت واریز به حساب (کارت به کارت) پرداخت نمایید و سپس رسید پرداختی را از طریق بخش روبه رو برای ما ارسال نمایید.

توجه: جهت ثبت نهایی سفارش، لطفاً مبلغ سفارش را به صورت واریز به حساب (کارت به کارت) پرداخت نمایید و سپس رسید پرداختی را از طریق بخش انتهای همین صفحه برای ما ارسال نمایید.

اطلاعات بانکی ما
نام بانک: سپه
نام صاحب حساب: میلاد نوابی
شماره حساب: *********
شماره کارت: *********
شماره شبا: IR***********************
ثبت رسید پرداختی
روی دکمه زیر بزنید و رسید را بارگذاری کنید.