انواع ترمینال ریلی 

برای اتصال سیم یا کابل به داخل تابلو از ترمینال ریلی که به آن نیز

ترمینال برق نیز میگویند استفاده میکنیم این ترمینال ها بر روی ریل

که داخل سینی تابلو نصب میشود سوار شده و سایز آنها از 0.25 تا

150 میلی متر با توجه به نیاز مو جود میباشد.همچنین دارای انواع

مختلف ارتدار و ترمینال نول میباشد.که نوع ارت دار آن به گونه ای

میباشد که بصورت الکتریکی با سینی تابلو همبنده بشود.در نتیج

کل تابلو از نظر الکتریکی ارت دار میشود.ترمینال برق دارای رنگ

سبز،زرد،قرمز،قهوه ای میباشند و از مواد غیر قابل اشتعال ساخته

میشوند.

منو اصلی