رله ارت فالت یا رله ارت لیکیج

با توجه به خسارت های زیادی که به علت برق گرفتگی و یا آتش سوزی ناشی 

از جریان نشتی، عارض انسان می گردد، استفاده از رله جریان نشتی یا

رله ارت فالت اهمیت زیادی پیدا می کند.

دلیل استفاده از رله ارت لیکیج :

عبور جریان الکتریکی از وسایل برقی همواره با خطر همراه بوده است. لوازمی

که دارای عایق‌بندی ضعیف و یا سیم‌کشی اشتباه هستند و یا استفاده غیر

صحیح از آن‌ها می‌شود می‌توانند موجب خطرات عمده‌ای مانند آتش سوزی

و برق گرفتگی شوند. اتصال‌کوتاه و اضافه‌بار توسط قسمت حرارتی و مغناطیسی

 کلیدهای مینیاتوری محافظت می‌شوند ولی این قطعات نمی‌توانند مدارات را

در مقابل جریان‌های نشتی که خسارت‌های شدیدی را ایجاد می‌کنند،

حفاظت نمایند.

منو اصلی