رله ارت فالت مایکوم اشنایدر Micom

در رله های مایکوم اشنایدر در چهار سری تولید میشوند. سری 10،سری20،سری 30،سری 40

در رله micom عدد اول بیانگر کد کاربری آن میباشد. به طور مثال طبق جدول پایین عدد یک بیانگر

حفاطت فیدر میباشد یعنی اگر خواسته باشیم یک فیدر را حفاظت کنیم باید عدد اول انتخابی یک

باشد و اگر خواسته باشیم حفاظت موتوری انجام دهیم باید عدد اول انتخابی عدد 2 باشد.

در اینجا ما به شما قدم به قدم کمک میکنیم تا برای حفاطت ارت فالت فیدر رله مناسب را انتخاب نمایید.

انتخاب رله Micom  جهت حفاظت ارت فالت فیدر 

همانطور که در بالا اشاره شد بعد از اینکه کاربری رله micom را مشخص کردیم بطور مثال

اگر عدد انتخابی اول یک باشد یعنی اینکه رله micom مناسب برای حفاظت فیدر میباشد.

حال نوبت انتخاب سری رله میباشد وقتی عدد دوم دو باشد یعنی اینکه رله مایکوم

از سری دو میباشد.

نحوه سفارش گذاری رله micom

مرحله اول: انتخاب جریان ارت فالت

مرحله دوم:انتخاب ولتاژ عملکردی رله

مرحله سوم :انتخاب نحوه ارتباط با رله

مرحله چهارم:انتخاب زبان

مرحله پنجم:انتخاب ورژن سخت افزاری

مرحله ششم : نحوه نصب

منو اصلی