کابلشو مسی

جهت اتصال دو کابل به هم از قطعات مناسبی به عنوان کابلشو و موف

استفاده می گردد.اگر بخواهیم دو سیم را به یکدیگر اتصال دهیم از قطعه

ای استوانه ای شکل به نام موف استفاده می کنیم، بدین شکل که در

این استوانه ی تو خالی سیم از هر دو طرف وارد می گردد و سپس این

مجموعه توسط دستگاه پرس، پرس و مستحکم می شود. آلومینیوم،

مس و بی متال را می توان از انواع مختلف موف نام برد و در ضمن سایز

این قطعه بر اساس کابلی که قصد اتصال آن را داریم انتخاب می گردد.

انواع کابلشو

بررسی انواع کابلشو از نظر استاندارد

در این قسمت سه نوع کابلشو را مورد بررسی قرار می دهیم.در ابتدا

به بررسی انواع پرسی با استاندارد DIN 46235  می پردازیم. این نوع

استاندارد شامل ابعاد  و نشانه گذاری می باشد. استاندارد ذکر شده

نشان دهنده قابل استفاده بودن برای هادی های افشان و نیمه افشان،

تابیده و مفتولی می باشد.مورد بعدی نوع لوله ای مسی می باشند که

بر اساس استاندارد EN 13600  و با جنس مس الکترولیتی تولید می گردند.

این ها معمولا از مدل های های DIN کوتاه تر بوده و دارای تفاوت اندکی در

سایز لوله می باشند.مدل های ورقه ای DIN 46234 هم نوع دیگری هستند

که فقط برای پرس هادی های رشته ای تابیده، نیمه افشان و افشان طراحی

گردیده اند که اغلب در وسایل حمل و نقل عمومی و تابلو های کنترل الکتریکی

مورد استفاده قرار می گیرند.

منو اصلی