کلید فرمان

شستی فرمان یکطرفه فلزی

 

شاسی فرمان یا همان شستی فرمان یکطرفه  که دارای مدلهای

کلید یکطرفه ،کلید دوطرفه ،کلید یکطرفه استارتی و کلید دوطرفه

استارتی می باشد.روی قسمت سر این شاسی یک اهرم جهت

چرخواندن وجود دارد که بوسیله آن میتوان فرمان قطع و وصل را به

رله و یا کنتاکتور داد.روی اکثر کلید های فرمان یک تیغه باز در نوع

یکطرفه و دو تیغه باز در مدل دوطرفه می باشد.از کلید فرمان  دوطرفه

بیشتر در مدارهای دستی و اتومات و یا چپگرد راستگرد استفاده می شود.

منو اصلی