کلید محافظ جان / کلید جریان نشتی

کلید محافظ جان یا  کلید جریان نشتی (RCCB) نوعی کلید است که

با مقایسه جریان سیم‌های رفت و برگشت، در صورتی که اختلافی بین

جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد، مدار را قطع می‌کند.

در حالت عادی در مدارهای الکتریکی، جریان رفت با جریان برگشت برابر

است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهای تکفاز)

اختلاف داشته باشد کلید جریان نشتی یا کلید RCCB جان عمل خواهد کرد.

وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی

باشد که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین

به منبع برمی‌گردد که اصطلاحاً می‌گویند جریان نشت پیدا کرده است. این

دستگاه جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز شناسایی نمی‌شوند اما

می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند شناسایی و مدار را در چند

دهم یا صدم ثانیه قطع می‌کند.

 

منو اصلی