کنتاکتور خازنی یک کلید کنترل شده ی الکتریکی است به تعریف ساده تر کنتاکتورها

 کلیدهای الکترو مغناطیسی هستند که با استفاده از یک جریان کوچک تر، یک جریان

بزرگتر را قطع و وصل می کنند. این فرآیند به این شکل می باشد که یک جریان کوچک

به کنتاکتور فرستاده می شود و کنتاکتور متوجه می شود که الان باید کلید داخلی خود را

در حالت روشن قرار دهد و وقتی که آن جریان کوچک قطع شد، کنتاکتور متوجه می شود

که الان باید کلید داخلی خود را در حالت قطع قرار دهد کنتاکتور از دو هسته E شکل که

یکی ثابت و دیگری متحرک است، تشکیل می شود. در

منو اصلی