به فروشگاه نیکان تجهیز خوش آمدید. قیمت های سایت به روز می باشد.

نیکان تجهیز نیرو آریا
تماس سریع
حالت شب
تماس سریع

مشخصات و تعاریف ترانس جریان CT

ترانس جریان هریس، ترانسفورماتور هایی هستند که با توان کم، سیم پیچ اولیه

ی آن  معمولاً در امتداد سیم، کابل و یا شینه مسی  قرار می گیرد که جریان آن

باید سنجیده شود و پیچک یا سیم  ثانویه آن توسط آمپرمتر، رله، و یا وسایل کنترل

و فرمان عملاً اتصال کوتاه می شود.ترانسفورماتور جریان بطور مطمئن مدار شبکه

اندازه گیری را از مدار اصلی برق که دارای ولتاژ نسبتاً بالایی می تواند باشد جدا

و عایق می کند

تعریف ترانسفورماتور اندازه گیری:

ct جریان و یا pt ( ترانس ولتاژ ) یک وسیله الکتریکی است که جریان الکتریکی و

ولتاژ اولیه را با همان کیفیت فقط مناسب برای سنجش در دستگاههای اندازه

گیری، دستگاه های  کنترل، رله ها و وسایل حفاظتی به طرف ثانویه انتقال

می دهد.

مشخصات کلی ترانسفورماتورهای اندازه گیری:

سیم پیچ اولیه:

سیم پیچی است که برای سنجش ولتاژ و جریان الکتریکی به مدار اصلی متصل می شود

سیم پیچ ثانویه :

سیم پیچی است که به دستگاه سنجش و اندازه گیری و دستگاه کنترل،رله های حفاظتی

و امثال آن متصل می شود.

کلاس دقت:

کلاس دقت عبارت است از خطای سنجش دستگاه نسبت به حداکثر مقداری که تحت

شرایطی که برای دستگاه مقرر گردیده است، می سنجد.

بطور مثال کلاس 0.5 یعنی خطای دستگاه از 5 درصد تجاوز نمی کند.

توان نامی:

توان نامی در ترانسفورماتورهای جریان عبارت است از حاصلضرب مقاومت خارجی نامی

در مجذور جریان نامی.این توان در ترانسفورماتورهای ولتاژ برابر است

با حاصلضرب مقاومت خارجی نامی در مجذور ولتاژ طرف ثانویه.

توان نامی روی پلاک دستگاه بر حسب VA (ولت آمپر) حک می شود.در ترانسفورماتور

های جریان با چند هسته، توان هر یک از هسته ها و در ترانسفورماتور های ولتاژ

با چندین پیچک،توان هر یک از پیچک ها جداگانه داده می شود.

مقاومت خارجی نامی:

عبارت است از کلیه مقاومت ها (اعم از سیم رابط و دستگاه‌ها) که در مدار سیم پیچ ثانویه

ترانسفورماتور جریان یا ولتاژ قرار می گیرد و از این دستگاه توان نامی گرفته می شود و حد

خطای سنجش در ضریب توان 0.8 تعیین کننده کلاس دستگاه می گردد.

فرکانس نامی:

فرکانسی است که براساس آن ترانسفورماتور اندازه گیری، محاسبه شده است این

فرکانس براساس  HZ هرتز در پلاک دستگاه مندرج است

نسبت تبدیل نامی:

نسبت تبدیل نامی در ترانسفورماتور های جریان، I2n : I1n  در ترانسفورماتورهای

ولتاژ U2n : U1n  و بر روی پلاک دستگاه با همان نسبت ( کوچک نشده)  A5/100

و یا  V100/6000 مشخص شده است.

منوی دسترسی

به فروشگاه نیکان تجهیز خوش آمدید. قیمت های سایت به روز می باشد.

کپی رایت 1401 نیکان تجیز نیرو

طراحی و اجرا

فهرست خدمات

فهرست محصولات