لیست قیمت کابل افشان

تماس بگیرید

موجود

دسته‌بندی: برچسب:

لیست قیمت کابل

 

در تأسیسات مربوط به انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، و تجهیزات برقی، نیاز به استفاده از کابل می باشد. لذا بایستی با مشخصات کابل ها و کاربرد آنها آشنایی مختصر پیدا کرد. یکی از مشخصه های اصلی هر کابل قدرت تحمل جریان الکتریکی آن می باشد که به نوع کابل، شرایط محیط و محل نصب آن بستگی دارد. و چنانچه مقدار جریان از حد معینی بیشتر گردد علاوه بر گرم شدن کابل ممکن است موجب سوختن آن نیز بشود. از دیگر عواملی که در انتخاب کابل باید در نظر داشت، افت ولتاژ آن است، زیرا کاهش ولتاژ دستگاههای صنعتی علاوه بر ایجاد اشکال در طرز کار صحیح آنها در پاره ای موارد موجب آسیب دیدن دستگاه نیز می شود. بطور کلی در انتخاب کابل برای تجهیزات برقی باید به نکات زیر توجه نمود :

1-    جریان مصرفی تحت هیچ شرایطی نبایستی از جریان مجاز کابل بیشتر شود.
2-    از آنجا که تعویض کابل غالباً با هزینه سنگین همراه است، لذا افزایش جریان ناشی از طرح توسعه آینده در نظر گرفته شود.
3-    افت ولتاژ کابل از حد مجاز زیادتر نگردد.
4-    سطح مقطع کابل (و در نتیجه قیمت آن) با توجه به تلفات الکتریکی، تا حد ممکن مقرون به صرفه باشد.
5-    انتخاب کابل با پوشش مناسب، با توجه به شرایط محیط ( هوای آزاد، زیر خاک، حرارت و برودت و غیره ) صورت پذیرد.
محاسبه جریان مصرفی
با استفاده از روابط زیر می توان جریان مصرفی را در یک شبکه تعیین نمود :

در شبکه تکفاز

جریان مصرفی در شبکه تک فاز

 

در شبکه سه فاز

جریان مصرفی در شبکه سه فاز

 

 

I = جریان مصرفی به آمپر
V = ولتاژ به ولت
P = توان مصرفی به وات
PF = ضریب توان یا      Cos
مثال 1- یک موتور الکتریکی سه فاز دارای مشخصات زیر است :

ولت                     V=380
توان (وات)                 P=18.4 kW
0.85                        Cos
جریان مصرفی موتور را محاسبه نمائید.

 

جریان مصرفی

وات   P = 18.4 X 1000 =  18400

آمپر

 

جریان مصرفی موتور
محاسبه جریان مجاز کابل

جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به کابل، بایستی گرمای ناشی از عبور جریان در کابل، با محیط اطراف مبادله گردد. سرعت تبادل حرارت به عواملی از قبیل درجه حرارت محیط، نحوه قرار گرفتن دو یا چند کابل در مجاورت یکدیگر و غیره، بستگی دارد. بدیهی است که نصب کابل در فضای کوچک و بسته ای مانند کانال و لوله ها باعث کندی تبادل حرارت با محیط اطراف می گردد. بنابراین تحت چنین شرایطی باید کابلی با جریان مجاز بیشتر از جریان مصرفی مورد نیاز انتخاب نمود. بعبارت دیگر برای تبدیل جریان مصرفی به جریان مجاز کابل، باید از ضرائب معینی، بنام ضرایب تصحیح جریان که در جداول 1، 2 و 3 داده شده، طبق رابطه مقابل استفاده نمود :

Ic = جریان مجاز کابل               I = جریان مصرفی          F = حاصلضرب ضرایب تصحیح

مثال 2- می خواهیم دو موتور با مشخصات مثال 1 را در نزدیکی تابلوی توزیع برق نصب کنیم. چنانچه کابل کشی در زیر خاک و در مجاور هم انجام شود، با توجه به درجه حرارت محیط که °c 40 می باشد، از چه نوع کابل باید استفاده نمائیم.
ضریب درجه حرارت محیط                           77/0
ضریب تعداد کابلهای مجاور هم                        85/0
با توجه به جداول شماره 1 و 3 و جریان مصرفی محاسبه شده در مثال قبل، جریان مجاز هر کابل برابر است با:    F = 0.77 X 0.85 = 0.65

آمپر

جریان مجاز هر کابل

 

با توجه به جریان بدست آمده و جریان مجاز نوشته شده در کاتالوگها ، کابل مناسب قابل انتخاب  است.

تعیین افت ولتاژ کابل
افت ولتاژ معمولاً بر حسب درصد بیان می شود. برای محاسبه افت ولتاژ در یک کابل مشخص، با مراجعه به جدول شماره4، ضریب افت ولتاژ مربوط به آن را پیدا نموده و سپس با استفاده از روابط زیر می توان درصد افت ولتاژ کابل را محاسبه نمود:
افت ولتاژ کابل

= افت ولتاژ کابل به ولت
V = ولتاژ شبکه به ولت
L = طول کابل به متر
P = توان مصرفی به کیلووات
m = ضریب افت ولتاژ کابل (جدول 4)
در محاسبات افت ولتاژ، معمولاً حداکثر درصد افت ولتاژ (افت ولتاژ مجاز) را برای کابلها 3 درصد درنظر  می گیرند.

همانطور که در جدول شماره 4 ملاحظه می گردد، با افزایش سطح مقطع، ضریب افت ولتاژ و نتیجتاً درصد افت ولتاژ کابل، کاهش می یابد که این امر نیز به نوبه خود منجر به تقلیل توان الکتریکی تلف شـده در کابل می شود. اما از طرفی با افزایش سطح مقطع کابل قیمت آن نیز بالا می رود. لذا برای رسیدن به بهترین نوع انتخاب کابل، توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
1- با توجه به توان مصرفی، جریان مجاز و سپس سطح مقطع کابل را مشخص نمائید.
2- با استفاده از سطح مقطع تعیین شده، افت ولتاژ کابل را محاسبه کنید. حال چنانچه درصد افت ولتاژ از حد مجاز زیادتر باشد، سطح مقطع بالاتر را در نظر بگیرید.

 

جدول شماره 1  –  ضریب تصحیح جریان کابلها در خاک

حداکثر درجه حرارت هادی °c 70

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

درجه حرارت محیط (درجه سانتیگراد)

0.45

0.55

0.63

0.71

0.77

0.84

0.89

0.95

1

1.05

ضریب تصحیح

جدول شماره 2  –  ضریب تصحیح جریان کابلها در هوا

حداکثر درجه حرارت هادی °c 70

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

درجه حرارت محیط (درجه سانتیگراد)

0.50

0.61

0.71

0.79

0.87

0.94

1

1.06

1.12

1.17

ضریب تصحیح

جدول شماره 3  –  ضریب تصحیح جریان کابلهای مجاور* هم در خاک

حداکثر درجه حرارت هادی °c 70

10

8

6

5

4

3

2

1

تعداد کابلهای مجاور هم

0..53

0.56

0.60

0.64

0.68

0.75

0.85

1

ضریب تصحیح

 *   توضیح اینکه فاصله بین کابلها از یکدیگر 7 سانتیمتر  می باشد.

جدول شماره 4

ضریب افت ولتاژ سیم ها و کابلها

سه فاز

380 ولت

تک فاز

220 ولت

         ولتاژ شبکه (ولت)               سطح مقطع (mm²)

0.031

0.108

1.5

0.019

0.065

2.5

0.012

0.041

4

0.008

0.027

6

0.0046

0.0162

10

0.0029

0.001

16

0.00188

25

0.00134

35

0.00094

50

0.00067

70

0.00050

95

0.00039

120

0.00031

150

0.000254

185

0.000195

240

0.000156

300

0.000117

400

0.000093

500

برخی ازعلائم اختصاری در کدینگ ساختار کابل ها

N

کابل با هادی مسی

NA

کابل با هادی آلومینیومی

Y

عایق یا روکش  پی وی سی

2Y

عایق یا روکش  پلی اتیلن

2X

عایق XLPE

C

هادی هم مرکز

B

زره نواری

R

زره مفتولی

J

رشته زرد – سبز

RE

هادی گرد تک لا

RM

هادی گرد چند لا (استرند)

SM

هادی سکتوری چند لا

SWA

زره مفتول فولادی

STA

زره نوار فولادی

AWA

زره مفتول آلومینیومی

ATA

زره نوار آلومینیومی

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کابل افشان

نام محصولسایزواحدقیمت (ریال)
کابل افشان 2 در نیم2*0.5حلقه2.288.500


کابل افشان 2 در هفتادوپنج صدم2*0.75حلقه2.656.500
کابل افشان 2 در یک2*1حلقه3.294.750
کابل افشان 2 در یک و نیم2*1.5حلقه4.456.250
کابل افشان 2 در دوونیم2*2.5حلقه7.624.500
کابل افشان 2 در چهار2*4حلقه11.172.250
کابل افشان 2 در شش2*6حلقه15.640.000
کابل افشان 2 در ده2*10حلقه24.725.000
کابل افشان 3 در هفتادوپنج صدم3*0.75حلقه3.737.500
کابل افشان 3 در یک3*1حلقه4.531.000
کابل افشان 3 در یک و نیم3*1.5حلقه6.135.250
کابل افشان 3 در دوونیم3*2.5حلقه10.637.250
کابل افشان 3 در چهار3*4حلقه16.065.500
کابل افشان 3 در شش3*6حلقه22.051.250
کابل افشان 3 در ده3*10حلقه35.075.000
کابل افشان 3 در شانزده3*16حلقه55.775.000
کابل افشان 3 در بیست و پنج3*25حلقه
کابل افشان 3 در سی و پنج3*35حلقه
کابل افشان 3 در پنجاه3*50حلقه
کابل افشان 3 در هفتاد3*70حلقه
کابل افشان 3 در نیم3*0.5حلقه
کابل افشان 3در بیست و پنج بعلاوه 163*25+116حلقه106.375.000
کابل افشان 3در سی و پنج بعلاوه 163*35+16حلقه142.600.000
کابل افشان 4 در هفتادوپنج صدم4*0.754.893.250
کابل افشان 4 در یک4*15.991.500
کابل افشان 4 در یک و نیم4*1.58.113.250
کابل افشان 4 در دوونیم4*2.513.558.500
کابل افشان 4 در چهار4*420.941.500
کابل افشان 4 در شش4*629.066.250
کابل افشان 4 در ده4*1046.000.000
کابل افشان4 در شانزده4*1673.600.000
کابل افشان 4 در بیست و پنج
کابل افشان 4 در سی و پنج
لیست قیمت کابل افشان

قیمت سیم و کابل

برای دریافت مشاوره فنی و اطلاع از قیمت محصولات،

لطفا تماس حاصل فرمایید.

021-33980985

09124018865 – 09125220254

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لیست قیمت کابل افشان” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی

لیست قیمت کابل افشان